logo ina

רופאים שהתמחותם הראשית כירורגית לב וחזה

יעקב לביא

פרופ' יעקב לביא
כירורגיה קופת חולים: כללית, מכבי
צפו בפרופיל

כירורג/ית
רמת גן

הסדרי ביטוח: דקלה

שלח הודעה mail_outline

לאל-אנסו בסט

פרופ' לאל-אנסו בסט
כירורגיה
צפו בפרופיל

כירורג/ית
< אזור חיפה >

שלח הודעה mail_outline

אמיר אלעמי

פרופ' אמיר אלעמי
כירורגיה
צפו בפרופיל

רופא

שלח הודעה mail_outline

yaron moshkovitz

yaron moshkovitz
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אברהם פוקס

אברהם פוקס
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אהוד רודיס

אהוד רודיס
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אהוד רענני

אהוד רענני
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אהרון גבריאל

אהרון גבריאל
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אייל פורת

אייל פורת
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אילן בר

אילן בר
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

איתן שניר

איתן שניר
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אלון בן-נון

אלון בן-נון
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אלון שטמלר

אלון שטמלר
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אלי האופטמן

אלי האופטמן
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אלי לוי

אלי לוי
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אליהו לוי

אליהו לוי
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אלכסנדר קוגן

אלכסנדר קוגן
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אמיר גניאל

אמיר גניאל
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אמיר קרמר

אמיר קרמר
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אמנון זלוטניק

אמנון זלוטניק
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

ארז אלדד

ארז אלדד
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

ארז קחל

ארז קחל
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

ארז שרוני

ארז שרוני
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אריאל פרקש

אריאל פרקש
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אריה שכנר

אריה שכנר
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

ארם קורט סמולינסקי

ארם קורט סמולינסקי
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

אשכטל דניאל

אשכטל דניאל
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

בוריס אורלוב

בוריס אורלוב
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

בנימין מדליון

בנימין מדליון
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline

ברנרדו וידנה

ברנרדו וידנה
כירורגיה
צפו בפרופיל


שלח הודעה mail_outline