מוחסן אבו אלפילאת
מוחסן אבו אלפילאת
רופא

התמחות ראשית: נפרולוגיה