מרסלו פוסניק
מרסלו פוסניק
רופא

התמחות ראשית: כירורגיה