סמיר זעיתר
סמיר זעיתר

התמחות ראשית: יתר לחץ דם

חברות באיגודים מקצועיים: The Israeli Society of Hypertension החברה ליתר לחץ דם בישראל