נביל גרה
דר'

נביל גרה


רופא


התמחות ראשית:

גריאטריה


אודות :  מומחה לרפואת המשפחה מתמחה בגריאטריה

חברות באיגודים מקצועיים: איגוד רופאי המשפחה בישראל Israel Association of Family Physicians, האיגוד לרפואה גריאטרית Israel Society for Geriatric Medicine