רפואת ילדים

חברים שהתמחותם הראשית היא רפואת ילדים

 לאה אבן

לאה אבן
רפואת ילדים


 רות המר

רות המר
רפואת ילדים


 רחמיאל סטולקרץ

רחמיאל סטולקרץ
רפואת ילדים


יורם נוימן

יורם נוימן
המטו-אונקו ילדים

רופא

חנה גבע

חנה גבע
רפואת ילדים

רופא
-

בשיר נסראללה

בשיר נסראללה
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 אריה אבני

אריה אבני
רפואת ילדים


 יעל הסקל

יעל הסקל
רפואת ילדים


 דוד סיבירסקי

דוד סיבירסקי
רפואת ילדים


פולינה  סטפנסקי

פולינה סטפנסקי
המטו-אונקו ילדים

רופא

hanan bavilsky

hanan bavilsky
רפואת ילדים

רופא
-

boris german

boris german
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

Guy Tal

Guy Tal
רפואת ילדים

רופא

 עמיר הראל

עמיר הראל
רפואת ילדים


 אסתר סייג

אסתר סייג
רפואת ילדים


דרור סייר

דרור סייר
המטו-אונקו ילדים

רופא

ג'אסר חסאן

ג'אסר חסאן
רפואת ילדים

רופא
-

עדי דגן

עדי דגן
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 אלינה אבנשטיין

אלינה אבנשטיין
רפואת ילדים


 אביקם הראל

אביקם הראל
רפואת ילדים


 לאונל סלנובק

לאונל סלנובק
רפואת ילדים


חליל  עבדאללה

חליל עבדאללה
המטו-אונקו ילדים

רופא

דר חיים נחמה

דר חיים נחמה
רפואת ילדים

רופא
-

דרור עירית

דרור עירית
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 עבדאלכרים אבראהים

עבדאלכרים אבראהים
רפואת ילדים


 מרים הרמן

מרים הרמן
רפואת ילדים


 סאמר סמארה

סאמר סמארה
רפואת ילדים


שירה  עמאר

שירה עמאר
המטו-אונקו ילדים

רופא

ענבל כץ-פרידלנדר

ענבל כץ-פרידלנדר
רפואת ילדים

רופא
-

גיל גלעד

גיל גלעד
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-