רפואת ילדים

חברים שהתמחותם הראשית היא רפואת ילדים

 אסתר רחל וייס

אסתר רחל וייס
רפואת ילדים


 דוד פז

דוד פז
רפואת ילדים


 חוה שליכטר

חוה שליכטר
קרדיולוגיה ילדים


אבי ברכר

אבי ברכר
המטו-אונקו ילדים

רופא

מיכאל עמית

מיכאל עמית
רפואת ילדים

רופא
-

בנימין מריו מוגילנר

בנימין מריו מוגילנר
רפואת ילדים

רופא
-

חולוד תאיה

חולוד תאיה
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 ציקינובסקי איזבלה

ציקינובסקי איזבלה
רפואת ילדים


 אירית וייסמן

אירית וייסמן
רפואת ילדים


 עדי פיאדה

עדי פיאדה
רפואת ילדים


 טל גבע

טל גבע
קרדיולוגיה ילדים


יוסף הורביץ

יוסף הורביץ
המטו-אונקו ילדים

רופא

אנליה מיכאלובסקי

אנליה מיכאלובסקי
רפואת ילדים

רופא
-

מרתה בן-אסא

מרתה בן-אסא
רפואת ילדים

רופא
-

ז'קלין קומרסקה

ז'קלין קומרסקה
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 צוקרברוד איזידור

צוקרברוד איזידור
רפואת ילדים


 אליהו וילונסקי

אליהו וילונסקי
רפואת ילדים


 עמי פייגל

עמי פייגל
רפואת ילדים


 אליהו זלצשטיין

אליהו זלצשטיין
קרדיולוגיה ילדים


יעל גרונדלנד

יעל גרונדלנד
המטו-אונקו ילדים

רופא

אניטה שכטר דוידוב

אניטה שכטר דוידוב
רפואת ילדים

רופא
-

מתן אטיאס

מתן אטיאס
רפואת ילדים

רופא
-

גלינה לינג

גלינה לינג
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 ראול אייזיק

ראול אייזיק
רפואת ילדים


 אלפרד פיינברג

אלפרד פיינברג
רפואת ילדים


 יעל גרטי

יעל גרטי
קרדיולוגיה ילדים


יוסף ארמל

יוסף ארמל
רפואת ילדים

רופא
-

מתי וסרמן

מתי וסרמן
רפואת ילדים

רופא
-

ליאור חיימוביץ

ליאור חיימוביץ
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 טלילה איילון

טלילה איילון
רפואת ילדים