רפואת ילדים

חברים שהתמחותם הראשית היא רפואת ילדים

 טל תירוש

טל תירוש
קרדיולוגיה ילדים


נחמה  שרון

נחמה שרון
המטו-אונקו ילדים

רופא

ראובן גת

ראובן גת
רפואת ילדים

רופא
-

נחמה לינדר

נחמה לינדר
רפואת ילדים

רופא
-

mohamed hussein

mohamed hussein
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 אורנה אטיאס

אורנה אטיאס
רפואת ילדים


 שושנה ויילר

שושנה ויילר
רפואת ילדים


 אליהו פוסטי

אליהו פוסטי
רפואת ילדים


 דני הדס

דני הדס
קרדיולוגיה ילדים


עמוס תורן

עמוס תורן
המטו-אונקו ילדים

רופא

ש עמיקם

ש עמיקם
רפואת ילדים

רופא
-

luis choc

luis choc
רפואת ילדים

רופא
-

גיא בק

גיא בק
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 ויסבלך איבנה

ויסבלך איבנה
רפואת ילדים


 יעל ויין

יעל ויין
רפואת ילדים


 בזיל פורטר

בזיל פורטר
רפואת ילדים


 אלחנן ברוקהיימר

אלחנן ברוקהיימר
קרדיולוגיה ילדים


חנה תמרי

חנה תמרי
המטו-אונקו ילדים

רופא

amira sarahni

amira sarahni
רפואת ילדים

רופא
-

מריה צייטלין

מריה צייטלין
רפואת ילדים

רופא
-

אילת שינה-ונדרוב

אילת שינה-ונדרוב
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 ארטור אידלמן

ארטור אידלמן
רפואת ילדים


 אלכסנדר ויינברג

אלכסנדר ויינברג
רפואת ילדים


 יורם פורת

יורם פורת
רפואת ילדים


 דסי קשאני

דסי קשאני
קרדיולוגיה ילדים


אמיר לוטן

אמיר לוטן
המטו-אונקו ילדים

רופא

אמיר קופרמן

אמיר קופרמן
רפואת ילדים

רופא
-

marina bitman

marina bitman
רפואת ילדים

רופא
-

אירנה ביילין

אירנה ביילין
רפואת ילדים

רופא מתמחה
-

 מרטין אידלמן

מרטין אידלמן
רפואת ילדים