רפואה דחופה

רופאים שהתמחותם הראשית היא רפואה דחופה

 מיכאל בן אקון

מיכאל בן אקון
רפואה דחופה


 דניאל בן דב

דניאל בן דב
רפואה דחופה


 כרמי ברטל

כרמי ברטל
רפואה דחופה


 רחל ברייטברט

רחל ברייטברט
רפואה דחופה


 דוד גרשטיין

דוד גרשטיין
רפואה דחופה


 גסאן דאמוני

גסאן דאמוני
רפואה דחופה


 איהאב דבאח

איהאב דבאח
רפואה דחופה


 יעל דימאי

יעל דימאי
רפואה דחופה


 עזיז דראושה

עזיז דראושה
רפואה דחופה


 חשמונאי דרזון

חשמונאי דרזון
רפואה דחופה


 הדס נפתלי

הדס נפתלי
רפואה דחופה


 לב וורונוב

לב וורונוב
רפואה דחופה


 גיורא וייזר

גיורא וייזר
רפואה דחופה


 קרין ויסקין- הלר

קרין ויסקין- הלר
רפואה דחופה