רפואה דחופה

רופאים שהתמחותם הראשית היא רפואה דחופה

 צבי רוטנברג

צבי רוטנברג
רפואה דחופה


 ז''ק אשרוב

ז''ק אשרוב
רפואה דחופה


 אירנה צ'יסטיאקוב

אירנה צ'יסטיאקוב
רפואה דחופה


 בת שבע צדוק

בת שבע צדוק
רפואה דחופה


 שמואל צור

שמואל צור
רפואה דחופה


 יונתן ריק

יונתן ריק
רפואה דחופה


 דוד רכטמן

דוד רכטמן
רפואה דחופה


 איילת רמון-באבד

איילת רמון-באבד
רפואה דחופה


 אלכסנדר רסין

אלכסנדר רסין
רפואה דחופה


 איתי שביט

איתי שביט
רפואה דחופה


 מרדכי שדל

מרדכי שדל
רפואה דחופה


 דגן ורמה שוורץ

דגן ורמה שוורץ
רפואה דחופה


 מריו שטרן

מריו שטרן
רפואה דחופה


 אריק שייר

אריק שייר
רפואה דחופה


 תמר שמש

תמר שמש
רפואה דחופה


 ארקדי שקליאר

ארקדי שקליאר
רפואה דחופה


 משה שריסט

משה שריסט
רפואה דחופה


 מרגנית שושן

מרגנית שושן
רפואה דחופה


 ארתור אוגנזוב

ארתור אוגנזוב
רפואה דחופה


 יוסי זק

יוסי זק
רפואה דחופה


 טוד זלוט

טוד זלוט
רפואה דחופה


 אורן תבור

אורן תבור
רפואה דחופה


 יצחק גליק

יצחק גליק
רפואה דחופה


 אמנון מורדל

אמנון מורדל
רפואה דחופה


 ראפע מחאגנה

ראפע מחאגנה
רפואה דחופה


 משה מיכלסון

משה מיכלסון
רפואה דחופה


 אסיה קוגן

אסיה קוגן
רפואה דחופה


 אתנה קומיטי

אתנה קומיטי
רפואה דחופה


 אלקה בלה קוסינובסקי

אלקה בלה קוסינובסקי
רפואה דחופה


 חוסיין עאמר

חוסיין עאמר
רפואה דחופה