נוירוכירורגיה

רופאים שהתמחותם הראשית נוירוכירורגיה

Marco ZORITA

Marco ZORITA
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Marga SERAFIMOVA

Marga SERAFIMOVA
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Matias COSTA

Matias COSTA
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Mhiliya FATMA

Mhiliya FATMA
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Mousa KHWEIS

Mousa KHWEIS
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Mustafa SIDDEEQ

Mustafa SIDDEEQ
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Nataly POPOVITCH

Nataly POPOVITCH
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Neelan MARIANIGUM

Neelan MARIANIGUM
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Netanel BEN SHALOM

Netanel BEN SHALOM
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Noa RENNERT

Noa RENNERT
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Noa SHAPIRA

Noa SHAPIRA
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Omer DORON

Omer DORON
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Oz HAIM

Oz HAIM
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Pablo VALDES BARRERA

Pablo VALDES BARRERA
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Robin Jamal SHARIF

Robin Jamal SHARIF
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Rotem HERSHKOVITZ

Rotem HERSHKOVITZ
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Saadit Sarah HOURI

Saadit Sarah HOURI
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Saeed YASSIN

Saeed YASSIN
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Saheb ABU ELAMAL

Saheb ABU ELAMAL
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Saleh HABIBALLAH

Saleh HABIBALLAH
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Sapir LEV

Sapir LEV
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Shmuel BEJELL

Shmuel BEJELL
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Tamer SAKER

Tamer SAKER
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Tariq HEIJA

Tariq HEIJA
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Tehila KAISMAN-ELBAZ

Tehila KAISMAN-ELBAZ
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Tomer MAMAN

Tomer MAMAN
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Waseem MAZAREEB

Waseem MAZAREEB
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

Wenad NAJJAR

Wenad NAJJAR
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

William OWITI

William OWITI
נוירוכירורגיה

רופא מתמחה

גיא אלאור

גיא אלאור
נוירוכירורגיה

נוירוכירורג/ית