כירורגיה

רופאים שהתמחותם הראשית כירורגיה

ויקטור קוארקין

ויקטור קוארקין
כירורגיה

רופא

 כהן הילית

כהן הילית
כירורגיה


משה-צבי פפא

משה-צבי פפא
כירורגיה

רופא

 ברנרדו וידנה

ברנרדו וידנה
כירורגיה


גורג פלמן

גורג פלמן
כירורגיה

רופא

 שלום (שולי) זילברמן

שלום (שולי) זילברמן
כירורגיה


מיכאל פיינרמן

מיכאל פיינרמן
כירורגיה

רופא

 זיסקינד זיסקינד

זיסקינד זיסקינד
כירורגיה


משה פיינסוד

משה פיינסוד
כירורגיה

רופא

אחמד עיד

אחמד עיד
כירורגיה

רופא

 ניר חורב

ניר חורב
כירורגיה


פרנסיס סרור

פרנסיס סרור
כירורגיה

רופא

 עוזי יזהר

עוזי יזהר
כירורגיה


אברהם נוימן

אברהם נוימן
כירורגיה

רופא

 ילין ילין

ילין ילין
כירורגיה


חגית טולצינסקט

חגית טולצינסקט
כירורגיה

רופא

 שלמה - ירון ישי

שלמה - ירון ישי
כירורגיה


מיגאל יוכטמן

מיגאל יוכטמן
כירורגיה

רופא

 יגאל כסיף

יגאל כסיף
כירורגיה


יעקב יולנו

יעקב יולנו
כירורגיה

רופא

 מיכאל כץ

מיכאל כץ
כירורגיה


יונס נזיר

יונס נזיר
כירורגיה

רופא

יצחק אברהם

יצחק אברהם
כירורגיה

רופא

 דן לוברמן

דן לוברמן
כירורגיה


אלכסנדר לבנברג

אלכסנדר לבנברג
כירורגיה

רופא

 אליהו לוי

אליהו לוי
כירורגיה


מרדכי שמעונוב

מרדכי שמעונוב
כירורגיה

רופא

 אלי לוי

אלי לוי
כירורגיה


דוד רדרמן

דוד רדרמן
כירורגיה

רופא

 דוד מאירסון

דוד מאירסון
כירורגיה