כירורגיה

רופאים שהתמחותם הראשית כירורגיה

 ירון בר-אל

ירון בר-אל
כירורגיה


אחמד עסליה

אחמד עסליה
כירורגיה

רופא

דניאל וולקוב

דניאל וולקוב
כירורגיה כלי דם

רופא
-

 שיך יוסף בשיר

שיך יוסף בשיר
כירורגיה


בנימין עבו

בנימין עבו
כירורגיה

רופא

גבריאל סנדרו

גבריאל סנדרו
כירורגיה כלי דם

רופא
-

 אהרון גבריאל

אהרון גבריאל
כירורגיה


שם טוב יוסף

שם טוב יוסף
כירורגיה פלסטית


נאסר סקרן

נאסר סקרן
כירורגיה

רופא

טוני כראם

טוני כראם
כירורגיה כלי דם

רופא
-

 ניר גולן

ניר גולן
כירורגיה


שלום מיכוביץ

שלום מיכוביץ
כירורגיה

רופא

רון כרמלי

רון כרמלי
כירורגיה כלי דם

רופא
-

 יעקב גורביץ

יעקב גורביץ
כירורגיה


נועם דיין

נועם דיין
כירורגיה

רופא

עוזי נוה

עוזי נוה
כירורגיה כלי דם

רופא
-

 אמיר גניאל

אמיר גניאל
כירורגיה


מרדכי שליט

מרדכי שליט
כירורגיה

רופא

חיים ענר

חיים ענר
כירורגיה כלי דם

רופא
-

 עאסלה ג'עפר

עאסלה ג'עפר
כירורגיה


מנחם-רוני רייניץ

מנחם-רוני רייניץ
כירורגיה

רופא

ANATOL FRANTZ

ANATOL FRANTZ
כירורגיה כלי דם

רופא
-

 גורג גרינפלד

גורג גרינפלד
כירורגיה


קסיס אדמונד

קסיס אדמונד
כירורגיה

רופא

 מאהר דיב

מאהר דיב
כירורגיה


יוסף קלאוזנר

יוסף קלאוזנר
כירורגיה

רופא

בועז קימל

בועז קימל
כירורגיה

רופא

 אשכטל דניאל

אשכטל דניאל
כירורגיה


עדי קורגן

עדי קורגן
כירורגיה

רופא

 אלי האופטמן

אלי האופטמן
כירורגיה