יתר לחץ דם

logo-ihs150רופאים שהתמחותם הראשית יתר לחץ דם

 חוסה זבלודובסקי

חוסה זבלודובסקי
יתר לחץ דם


 זרפה סרגי

זרפה סרגי
יתר לחץ דם


 אהרון אלכסנדרוביץ

אהרון אלכסנדרוביץ
יתר לחץ דם


 אלכסנדר קגן

אלכסנדר קגן
יתר לחץ דם


 זאן אוורבויך

זאן אוורבויך
יתר לחץ דם


 עבד בשארה

עבד בשארה
יתר לחץ דם


 דוד מיורוב

דוד מיורוב
יתר לחץ דם


 חסן כמאל

חסן כמאל
יתר לחץ דם


 זוהדי אגבריה

זוהדי אגבריה
יתר לחץ דם


 שלמה אברהם

שלמה אברהם
יתר לחץ דם


 מאיר זוהר

מאיר זוהר
יתר לחץ דם


 עדי ששון

עדי ששון
יתר לחץ דם


 אדיב גולדהבר

אדיב גולדהבר
יתר לחץ דם


 איילה גונן

איילה גונן
יתר לחץ דם


 קרן תורגמן

קרן תורגמן
יתר לחץ דם


 אהרון הופמן

אהרון הופמן
יתר לחץ דם


 זאב קציר

זאב קציר
יתר לחץ דם


 אלברטו אולצובסקי

אלברטו אולצובסקי
יתר לחץ דם


 רימה גלמן

רימה גלמן
יתר לחץ דם


 ברק קרן דואניס

ברק קרן דואניס
יתר לחץ דם


 דאוד חטיב

דאוד חטיב
יתר לחץ דם


 אלון מרגלית

אלון מרגלית
יתר לחץ דם


 חאלד כרכבי

חאלד כרכבי
יתר לחץ דם


דובי גביש

דובי גביש
יתר לחץ דם, רפואה פנימית


 חאלד חאזם

חאלד חאזם
יתר לחץ דם


 אלון לוי

אלון לוי
יתר לחץ דם


 אלתר וקסלר

אלתר וקסלר
יתר לחץ דם


 עמיאל פייגנבאום

עמיאל פייגנבאום
יתר לחץ דם


 אסנת קליין

אסנת קליין
יתר לחץ דם


 אברהם קלפפיש

אברהם קלפפיש
יתר לחץ דם