גריאטריה

אנשי מקצוע שהתמחותם הראשית גריאטריה

טניה בוגוסלבסקי

טניה בוגוסלבסקי
גריאטריה

-
-

 צבי וייס

צבי וייס
גריאטריה


טטיאנה צירולניקוב

טטיאנה צירולניקוב
גריאטריה

-
-

 רוני וייס

רוני וייס
גריאטריה


טטיאנה מיכאילוב

טטיאנה מיכאילוב
גריאטריה

-
-

 יולי וייסביך

יולי וייסביך
גריאטריה


יוליה בוגייבסקי

יוליה בוגייבסקי
גריאטריה

-
-

 מרינה וסלקוב

מרינה וסלקוב
גריאטריה


ישי שניפר

ישי שניפר
גריאטריה

-
-

 יוליה וסרמן

יוליה וסרמן
גריאטריה


מרים שניפר

מרים שניפר
גריאטריה

-
-

 משה זוננבליק

משה זוננבליק
גריאטריה


אנה-ורוניקה פריד

אנה-ורוניקה פריד
גריאטריה

-
-

ודים פרידמן

ודים פרידמן
גריאטריה

-
-

 בוריס זמסקי

בוריס זמסקי
גריאטריה


ויטלי וליקורדוב

ויטלי וליקורדוב
גריאטריה

-
-

 בלה חנין

בלה חנין
גריאטריה


ופאא קסיס

ופאא קסיס
גריאטריה

-
-

 אופליה טירר

אופליה טירר
גריאטריה


איגור יאלונצקי

איגור יאלונצקי
גריאטריה

-
-

 מיה טל

מיה טל
גריאטריה


יונתן קסל

יונתן קסל
גריאטריה

-
-

 אפרים יאול

אפרים יאול
גריאטריה


יוליה סברדל-וסרמן

יוליה סברדל-וסרמן
גריאטריה

-
-

 שרה יאול

שרה יאול
גריאטריה


מרינה פולישצוק

מרינה פולישצוק
גריאטריה

-
-

 אלכסנדרה יארובוי

אלכסנדרה יארובוי
גריאטריה


אדוארד זלסוב

אדוארד זלסוב
גריאטריה

-
-

זרוהי בלאיאן

זרוהי בלאיאן
גריאטריה

-
-

 לב יליאייב

לב יליאייב
גריאטריה