חברים שהתמחותם הראשית היא כירורגיהiscrsLogo

התמחות ראשית
שם הרופא
תמונת פרופיל
כירורגיה

יואל סייפן 

יואל סייפן
כירורגיה

אלדד פובזנר 

 אלדד פובזנר
כירורגיה

חיים פארן 

חיים פארן
כירורגיה

אבי בנוב 

 אבי בנוב
כירורגיה

אהוד קליין 

 אהוד קליין
כירורגיה

אורי ויזל 

 אורי ויזל
כירורגיה

איליה פינסק 

 איליה פינסק
כירורגיה

אלחנדרו מורנינקס 

 אלחנדרו מורנינקס
כירורגיה

אריה דורסט 

 אריה דורסט
כירורגיה

גדעון גולדמן 

 גדעון גולדמן
כירורגיה

דימיטרי גולדשטיין 

 דימיטרי גולדשטיין
כירורגיה

ולדימיר מיכלבסקי 

 ולדימיר מיכלבסקי
כירורגיה

יניב שילה 

 יניב שילה
כירורגיה

צבי פיירמן 

 צבי פיירמן
כירורגיה

צפרא סיריק 

 צפרא סיריק
כירורגיה

Alberto Iellin 

Alberto Iellin
כירורגיה

anat levy 

anat levy
כירורגיה

אבי ריבקינד 

אבי ריבקינד
כירורגיה

אביאל מעודד 

אביאל מעודד
כירורגיה

אביאל רועי-שפירא 

אביאל רועי-שפירא
כירורגיה

אביאל-רועי שפירא 

אביאל-רועי שפירא
כירורגיה

אבירם ניסן 

אבירם ניסן
כירורגיה

אדוארד רם 

אדוארד רם
כירורגיה

אהוד שטרנברג 

אהוד שטרנברג
כירורגיה

און סיבירסקי 

און סיבירסקי
כירורגיה

אושר כהן 

אושר כהן
כירורגיה

איגור יגוב 

איגור יגוב
כירורגיה

איגור לרנר 

איגור לרנר
כירורגיה

אייל נס 

אייל נס
כירורגיה

אילה איל 

אילה איל